Fishdom เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   20 100% with 2 votes

ตู้ปลาของคุณต้อง sprucing ดีขึ้นแก้ปริศนาที่จะได้รับเงินสดเพื่อซื้อสินค้าที่ดีกว่าหน่วยกรองอากาศและปลาแปลกใหม่มากขึ้น

ตัวควบคุมเกม:
ใช้เมาส์สำหรับทุกเกมการโต้ตอบ

Skill Logic PuzzleFishdom