Fishdom بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

مخزن ماهی شما نیاز به یک sprucing خوب، حل پازل برای کسب پول نقد برای خرید آیتم های بهتر، واحد های تصفیه هوا و ماهی عجیب و غریب تر.

کنترل بازی:
با استفاده از ماوس برای همه از تداخلات بازی.

Skill Logic PuzzleFishdom