התפסן דגים משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   88 50% with 16 votes

עזרה קיטי הקטן הזה כדי לקבל הדגים שלו. לעלות אל פני השטח כדי להתרבות ולהימנע שפיריות ותולעי ים.

בקרות משחק:
השתמש במקשי חצים כדי אינטראקציה.

WaterFishFishingCollecting AnimalSwimmingCatcher