ماهی گیر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   88 50% with 16 votes

راهنما این زن سبک و جلف کمی برای گرفتن ماهی خود را. برو تا سطح به نژاد و جلوگیری از سنجاقک و کرم ها دریا.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به تعامل.

WaterFishFishingCollecting AnimalSwimmingCatcher