Ngày đầu tiên tại trường học Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   3611 76.6% with 47 votes

Tương tác với các đối tượng trong ngày đầu tiên đến trường.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleAdventureObstacleSchoolFirst