Bắn time1 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

trò chơi được thực hiện accordign để CF và CS.

Điều khiển:

Sử dụng chuột để nhắm mục tiêu của bạn, còn lại chìa khóa để bắn

ShootingAdventureActionFirst Person Shooter