Thời gian bắn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   41 80% with 5 votes

Các trò chơi được thực hiện accordign để CF và CS ....

Điều khiển:
Sử dụng chuột để nhắm mục tiêu của bạn, còn lại chìa khóa để bắn!

ShootingFiringTime