آتش سوزی در سوراخ 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

نگاهی از مردمان بد شما به عنوان حرکت به سمت بالا. نگاهی از سربازان، تانک ها، و برج با 10 سلاح.

کنترل بازی:
استفاده از موس را به حرکت.
، کلیک کنید به ساقه. گالری نوار فضا به پرتاب نارنجک. انجمن استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند.
به شلیک و
S به استفاده از سلاح ثانویه.
1 - 5 تا انتخاب سلاح اصلی صفحه 6 - 0 به انتخاب سلاح ثانویه.

ArcadeFightingActionShoot 'em UpFireHole