אש וקרח העלפים VS חייזרים משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   63 66.67% with 9 votes

בשנת 2050 לספירה

, החייזרים פלשו לאדמה. העלפים על מנת לשמור על האדמה, אש וקרח חייבים לאכול את היצורים זרים. הערה: בייבי הקרח יכול רק לאכול את תכונה קרח של חייזרים, ילד אש יכול רק לאכול את תכונה האש של חייזר

בקרות משחק:
בייבי קרח

: AWSD /> וי אש

ActionEscapeAlien