پیدا کردن ستاره ماهی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

لذت بردن از شکوه و جلال خوش منظره و زیبا از بستر اقیانوس که شما شکار حدود 25 starfishes، همه در درون یک دقیقه که فراتر از اکسیژن شما کار نمی کند

کنترل بازی:

این بازی با موس بازی تنها.

GirlFishAndroid Hidden ObjectsGirls