پیدا کردن نقطه نمو تفاوت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1113 45.83% with 24 votes

شنا با نمو و پیدا کردن تفاوت ها در این بازی آنلاین بر اساس فیلم انیمیشن.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

FishDifferenceAndroid FindingNemoSpot