Tìm Các đối tượng phòng tập thể dục Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Tìm các đối tượng đó được ẩn bên trong có trong 10 phút. Bấm trên các đối tượng để có được điểm. Bạn sẽ mất điểm để làm cho những sai lầm.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleKidsSeriesFindObjects