Tìm các số - thách thức 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Tìm tất cả các số trong cảnh duy nhất. Một chút dễ dàng hơn sau đó phần còn lại. Bạn có thể phát hiện tất cả chúng?

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

PuzzleKidsSeriesNumbersFindChallenge