Tìm các cá Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   50 100% with 5 votes

Tìm cá, trò chơi này, bạn phải nhìn vào 3 vỏ và chọn một trong số họ có một con cá dễ thương! bạn có 3 cơ hội để đoán nó.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleFishGuessing AnimalAndroid Girls