پیدا کردن ماهی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

پیدا کردن ماهی، این بازی شما باید در 3 پوسته نگاه کنند و یکی از آنها است که یک ماهی زیبا را انتخاب کنید! شما باید 3 شانس برای آن را حدس بزنید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleFishGuessing AnimalAndroid Girls