یافتن هدایای کریسمس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

سانتا نیاز به پیدا کردن هدیه. با این حال، آن است که آسان برای پیدا کردن نیست. به کمک نیاز دارید. پیرزن حلقه او کاهش یافته است. کمی از دختران بالن، متصل به درخت کاج. چراغ های درخت کریسمس خراب می شوند. سانتا، با پیدا کردن یک راه برای جمع آوری هدایای از دست داد.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingChristmasFindGifts