Gamesperk مقصد نهایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3027 52.63% with 57 votes

مقصد نهایی مخفی شماره نقطه دیگر است کلیک کنید و بازی شیء پنهان از gamesperk. تجزیه و تحلیل مهارت مشاهده خود را با پیدا کردن اعداد پنهان در تصاویر مقصد نهایی.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

NumbersAndroid Hidden ObjectsGirlsFinalDestinationGamesperk