fidget spinner clicker Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

quay cái nôi thần tài đó! quay nhanh và nhiều nhất có thể. bạn có thể mở khóa các spinners thần kinh khác bằng các điểm tích lũy của bạn trong mọi vòng quay mà bạn đã thực hiện. sử dụng up sức mạnh để tăng điểm của bạn. trò chơi loại clicker này là một trò chơi tốt cho thời gian trôi qua. nó sẽ giữ cho bạn giải trí toàn bộ thời gian!

Điều khiển:
trong game

Mouse Skill Y8 Account Y8 Highscore Y8 Achievements Clicker