Lễ hội bánh Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   54 55.56% with 9 votes

Trong thời gian đầu năm mới, bạn đã có một cơ hội để quản lý bánh ưa thích nhất của khách hàng.

Điều khiển:
Trái / phải phím mũi tên -. Di chuyển
Chuột - hành động.

Role PlayingGirlFoodFood ServingGirlsFestivalCake