کیک جشنواره بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   54 55.56% with 9 votes

در طول زمان سال نو، شما این شانس را به مدیریت بیشتر ترجیح مشتری نانوایی.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت انجمن ماوس - اکشن.

Role PlayingGirlFoodFood ServingGirlsFestivalCake