FastBuggy Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Mục tiêu của bạn là lái xe khoảng cách 7000 mét trong cuộc đua duy nhất, nhưng không ít hơn trong 25 ngày. Nhận được tiền cho tất cả mọi thứ bạn làm trong khi lái xe, nâng cấp lỗi của bạn hoặc thậm chí mua mới và tốt hơn.

Điều khiển:
phím mũi tên

lái xe và nghiêng.
Z cho Tăng.

Purchase Equipment UpgradesRacing