FastBuggy بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

هدف شما این است که به درایو فاصله 7000 متر در مسابقه تک، اما نه کمتر از 25 روز است. دریافت پول برای همه چیز شما باید انجام دهید در حالی که رانندگی، حشره دار خود را ارتقا دهید و یا حتی خرید یکی از جدید و بهتر.

کنترل بازی:
کلیدهای جهت دار

برای رانندگی و شیب.
Z برای تقویت.

Purchase Equipment UpgradesRacing