تیرانداز از خفا سریع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

دفعات بازدید: جلسه توجیهی ماموریت خود را و پس از آن آتش (و ضربه) در هدف خود را با بیشترین سرعت ممکن.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به هدف و شلیک کنید.

ShootingActionStickBloodSniperKillingFast