Thời trang đường phố Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   117 61.11% with 18 votes

Làm cho khu vực này, các trung tâm làm đẹp của khu phố! Xây dựng mỹ viện và spa kiện cho khách hàng của bạn. Nâng cấp cơ sở của bạn thường xuyên và đầu tư vào môi trường để tăng doanh thu của bạn

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Purchase Equipment UpgradesGirlManagementGirlsFashionStreet