مد نشان می دهد تیرانداز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   279 75% with 36 votes

در مد نشان می دهد آنها در حال میزبانی یک بازی سرد تیرانداز! نگاهی کنترل از تفنگ و شلیک مزاحم مردان چوب کوچک که از اطراف گوشه های از بازی به نظر می رسد. اطمینان حاصل کنید که شما بارگذاری مجدد می کنید و در غیر این صورت شما ممکن است از مهمات را اجرا کنید! شما می توانید T'لباس برای مد نشان می دهد تا زمانی که شما ساقه مردمان بد.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillShooterFashionGirlEasyShootAwesomeStickmenShowGirlyShooting