مزرعه رویاها بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   29648 86.05% with 344 votes

به مزرعه از خواب خوش آمدید! کسب سکه های طلایی و خرید گیاهان، حیوانات و ساختمان ها برای مزرعه خود را و ببینید اگر شما آنچه در آن طول می کشد برای تبدیل شدن به کشاورز موفق و ساخت تا مزرعه از رویاهای خود!

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleSimulationPurchase Equipment UpgradesMatching AnimalFarmAndroid OnlyDreams