مزرعه اکسپرس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

کمک به کشاورزان ارائه سبزیجات، میوه و گاو را به بازار است.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به درایو.
نوار فضا برای تحویل.

DrivingObstacleSeriesFarmFoodExpress