مزرعه Doggie بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   90 100% with 9 votes

چه گرگ در لباس گوسفند '... قاپ زنی تمام گوسفند قبل از زمان اجرا می شود خارج و دون 'تی توسط کشاورز گرفتار!

کنترل بازی:
کلید و یا Arrow کلید های ماوس - برای حرکت و گرفتن گوسفند، میوه ها و قدرت یو پی اس.

EvadeFruitChasing ObstacleCollecting AnimalFarmDoggie