مزرعه گاو Dressup (فارسی) بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   93 75% with 12 votes

گاو cute کمی است در یک مزرعه خوب و از او می خواهم به لباس مد. شما می توانید بین بسیاری از لباس های زیبا برای قرار دادن در او را انتخاب کنید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpAnimalGirlsFarmDressup