Trang trại đi 3 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   84 66.67% with 12 votes

Các trò chơi thứ ba của "trang trại Away" là trở lại với sự lựa chọn hơn! Bạn đang quản lý trang trại của bạn rất tốt, bây giờ bạn đó là cơ hội để bạn thay đổi trang trí của nó: địa hình mới, biệt thự và các vật nuôi dễ thương có sẵn. Hãy dành thời gian của bạn để thử những đồ vật mới và thiết kế nông nghiệp ước mơ của bạn một lần nữa. Bạn có thể tạo ra một trang trại ở một địa hình mới hoặc loại bỏ một đối tượng như trước đây.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

SeriesAnimalFarmDecoratePlantsFlowerGirlsAway