مزرعه دور 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   84 66.67% with 12 votes

بازی سوم از "مزرعه دور" بازگشته است با انتخاب بیشتر! چارچوب جدید، کلبه و حیوانات خانگی ناز در دسترس عبارتند از: شما در حال مدیریت مزرعه خود را بسیار خوب، در حال حاضر شما آن را شانس خود را برای تغییر دکوراسیون آن است. وقت خود را به تلاش اشیاء جدید و طراحی مزرعه رویایی خود را یک بار دیگر. شما می توانید مزرعه دیگری در یک زمین جدید را ایجاد یا حذف یک شی مانند قبل.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

SeriesAnimalFarmDecoratePlantsFlowerGirlsAway