فانتزی دختر پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

این دختر فانتزی نگاه خیلی خوشحال است. بیا برای کمک به او لباس به او را زیبا تر و جذاب تر را انتخاب کنید. شما ممکن است برخی از سبک مانند لباس های برازنده، لباس شیطان یا تی شرت راه راه، تغییر، و سپس شما می توانید توصیه های خود را در بهترین.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsFantasyDressup