قلعه فانتزی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

'نیاز بزرگ به یک دکوراتور واقعا با استعداد در جهان پری، بنابراین اگر شما فکر می کنم شما باید از مهارت های مناسب برای زیباسازی شاهزاده خانم' قلعه وجود دارد و محیط خواب خود را، و سپس دریافت فانتزی دکوراسیون قلعه بازی آغاز شده!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

CastleDecoratePrincessAndroid Fantasy