Fantastico Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   12 33.33% with 3 votes

Fantastico là một trò chơi chiến lược đầy thú vị. Mục tiêu của bạn là để vượt qua thạch để tất cả chúng để hoàn thành cấp độ. Bạn có số lượng hạn chế cố gắng cho mỗi cấp độ. Bạn có điểm số điểm thưởng nếu bạn tiết kiệm thạch hơn ở cuối. Vui chơi!

Điều khiển:

Sử dụng chuột để vượt qua.

PuzzleStrategyShootingMouse SkillFantastico