عروسی فانتزی در قلعه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این دختر همیشه از عروسی تجملی خواب است. او تصمیم گرفت تا در این قلعه باستانی زیبا برگزار شد، پذیرش. بسیاری از افراد مهم دعوت می شوند و همه چیز باید کامل باشد. لباس او را برای او و که بسیار مهم است 'به همین دلیل او می تواند تی' تصمیم بگیرید که کدام یک را انتخاب کنید. یک طراح معروف تمام این لباس و accessores های لباس عروس ویژه برای او ایجاد شده است. او دست می دهد و پیدا کردن چیزی نفیس که هر کس را تحسین خواهد کرد.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpFancyWeddingCastle