Tiệc gia đình Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   55 50% with 10 votes

Phục vụ thức ăn nhanh chóng yêu cầu các thành viên gia đình trước khi thời gian kết thúc.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Role PlayingMatching FoodFood ServingFamilyBanquet