پاییز مد ورجه ورجه کردن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

برگ پاییز و لوازم جانبی مورد علاقه Heddy '. کشیدن و رها کردن اقلام بر روی Heddy را با استفاده از موس خود را.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsFallFashionFrolic