Cổ tích 's Magic Tree trang trí Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   33 50% with 6 votes

Mỗi cổ tích cần một gốc cây họ có thể gọi riêng của họ. Nhưng để tìm tất cả các nguồn cung cấp để đưa vào lo mọi việc của mỗi Toadstool yêu cầu sự giúp đỡ của tất cả các linh hồn của rừng. Sử dụng bụi cổ tích huyền diệu của bạn, và yêu cầu các nàng tiên khác để được giúp đỡ trong việc đưa cùng một ngôi nhà trên cây đẹp.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để click vào và thông qua các tùy chọn thiết kế khác nhau.

DesignDecorMagicDecorateTreeDecorationMagicalFairyDecoratingDesignFairy-s