F1 مسابقات اتومبیل رانی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

رانندگی خود را برای رسیدن به هدف فاصله. اجتناب از برخورد با اتومبیل های دیگر. نگه داشتن چشم در ماشین خود را به سلامت '.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingRacingObstacle