Cực Stunts Trò chơi Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   54 55.56% with 9 votes

Cực Stunts là một lái xe trò chơi xe đạp, nơi bạn sẽ là một tay đua, trong trò chơi này cần bạn phải làm một số pha nguy hiểm và cũng thu thập tiền xu, một số đồng tiền có thể là khó khăn để đạt được nhưng nếu bạn có thể kiểm soát chiếc xe đạp như bạn cũng có thể có được nó cách dễ dàng.

Điều khiển:
Sử dụng phím mũi tên để lái xe.

DrivingMotorcycleObstacleStunts