افراطی مانع بازی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   54 55.56% with 9 votes

افراطی مانع یک بازی رانندگی دوچرخه سواری که در آن شما به عنوان یک سوار می شود، در این بازی باید شما را به انجام برخی از stunts و جمع آوری سکه ها، برخی از سکه ها ممکن است دشوار برای رسیدن به اما اگر شما می توانید دوچرخه سواری و همچنین کنترل شما می توانید آن را دریافت کنید به راحتی.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingMotorcycleObstacleStunts