آمبولانس اکسپرس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   72 77.78% with 9 votes

آمبولانس اکسپرس تا به زندگی بسیاری از مردم با سرعت خود را نجات داد. این بار لوسی بیمار بود و او به نام آمبولانس. پس از دریافت تماس برای کمک، بیمارستان باید به کادر پزشکی به خانه لوسی بلافاصله ارسال. در حال حاضر شما را در کنترل آمبولانس هستند و سعی کنید بهترین خود را به خونه لوسی در کوتاه ترین زمان.

کنترل بازی:
بالا arrow کلید - جلو
چپ / راست کلیدهای پیکان - روشن
پایین کلید فلش - ترمز
فاصله - پرش.

DrivingStreetGirlObstacleCollecting Rescue GirlsExpressAmbulance