زامبی بد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   219 70% with 30 votes

استفاده از بهترین هدف خود را به شلیک کردن ساختمان ها با زامبی بد. کشتن تمام مردم و ضرب و شتم سطوح! خرید برخی از ارتقاء برای عملکرد بهتر است.

کنترل بازی:
ماوس

= هدف و شلیک کنید

ShootingActionMouse SkillZombiesKillingSmashParodyEvil