ایول زامبی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

شر زامبی، استراتژی / تیراندازی بازی اعتیاد آور، نیاز به بازیکن برای کشتن زامبی با جمع آوری سکه ها را در هر سطح را بدون صدمه زدن به انسان است.

کنترل بازی:

استفاده از کمک ماوس به ساقه با استفاده از توپ. نگه بر روی کلیک کنید برای مقدار بیشتر یا کمتر از زمان به افزایش و کاهش
نیروی این از شات از توپ.

StrategyActionMouse SkillZombiesEvil