اوا 'استودیو مو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   72 77.78% with 9 votes

شما باید برای کمک به اوا. او دارای یک استودیوی مو مد. من فکر می کنم به نظر می رسد بزرگ است. اما او می خواهد به مشتریان خود را به می دانم که او بهترین استودیو مو در شهر. او می خواهد به کسب رتبه پنج ستاره برای فروشگاه خود را. او می تواند به شما کمک کند؟ شما باید به مشتریان اوا 'مد مو که آنها می خواهند. اگر شما آن را انجام دهید، شما می توانید ستاره اوا درآمد. شما همچنین می توانید بازی

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingSimulationGirlGroomingGirlsEva-sHairStudio