Ether of Magic Cards Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   181 94.74% with 19 votes

Chống lại kẻ thù trong lượt là bạn tấn công họ và chữa bệnh cho mình với các thẻ ma thuật tốt nhất mà bạn có.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

AdventureCardsWizardTurn BasedMagicAndroid Ether