Thoát Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   1011 47.62% with 21 votes

Thám tử Dialla Reineheart nghĩ rằng cô có thể ngừng Dan McNeely một lần và cho tất cả, nhưng cũng giống như cô làm cho di chuyển cuối cùng của cô, các bảng lần lượt, và cô thấy mình ở lòng thương xót của tổ chức tội ác của mình.
Bạn có thể giúp cô thoát tình trạng khó khăn này, vì vậy cô có thể ngừng tổ chức từ thực hiện kế hoạch xấu xa của họ?


Điều khiển:
Cố gắng tìm một lối thoát.
Đây là một điểm và nhấp vào trò chơi phiêu lưu.
Sử dụng các mục mà bạn tìm thấy trên các đối tượng khác, nói chuyện với mọi người và tìm kiếm các manh mối.

Role PlayingAdventureActionDetective Escape