فرار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1011 47.62% with 21 votes

از کارآگاه Dialla Reineheart فکر می کردم که او می تواند دن McNeely یک بار و برای همه متوقف کنید، اما فقط به عنوان او می سازد حرکت نهایی خود را، جداول تبدیل و او خودش را می یابد در رحمت سازمان شیطانی خود.

آیا می توانید کمک به فرار او این مخمصه، بنابراین او می تواند سازمان را از اجرای برنامه های شیطانی خود را متوقف کند؟


کنترل بازی:
سعی کنید برای پیدا کردن راه و

این یک نقطه کلیک کنید و بازی ماجراجویی است.
استفاده از آیتم های شما بر روی اشیاء دیگر پیدا کنید، به مردم و جستجو برای سرنخ صحبت کنید.

Role PlayingAdventureActionDetective Escape