người lắp đặt Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Vợ bạn đã rời bỏ bạn sau khi mua một ngôi nhà đang bị nhiễm chuột và gián. đến với bạn bây giờ để đi qua nhà và loại bỏ tất cả những con chuột để vợ bạn quay trở lại với bạn. squish những con chuột bằng cách nhảy qua nhiều cấp độ khác nhau trong platformer dựa trên vật lý này.

Điều khiển:
trong game

ném% 0a máu% 0a nền tảng% 0a giết% 0a động vật% 0a nhảy% 0a thể thao mạo hiểm