eraticator بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

همسر شما پس از خرید خانه ای که در معرض موش و سوسک است قرار گرفته است. اکنون به شما اجازه می دهم تا از خانه عبور کنید و تمام موش ها را از بین ببرید تا همسر شما با شما در حرکت باشد. این موش ها را با پریدن از طریق سطوح مختلف در این platformer مبتنی بر فیزیک سوق دهید.

کنترل بازی:
در بازی

Throwing Blood Platforms Killing Animal Jumping Extreme Sport